Tjenester
  Eksempler
  Linker
  Brosjyre
      PDF-format
 
 

 

 

  PerO Design  
  Kvithamar
  forskningssenter
  7500 Stjørdal
  Org.nr. 985588295
   tlf. + 47 74 80 28 00
   pero@perodesign.no

 

NYSKAPING   INNOVASJON   SUKSESS
...Vårt ønske er å bidra til dette. Ved å stille vår kunnskap og erfaring til disposisjon, men kanskje først og fremst ved å ha et tilrettelagt og standardisert opplegg. Vi ønsker å komme tidlig inn i prosessen, det er da mulighetene til forbedringer koster mindre og er uten store forsinkelser. Vi leverer prinsippdesign og prinsippløsninger med tilhørende materialvalg, produksjonsmetoder og produktkalkyler. Beslutningstagere har behov for å få en idé om hvordan produktet vil se ut, vite så nøyaktig som mulig hva produktet vil koste, hvilke investeringer det blir og dermed hvilke fortjenestemuligheter som fins.

 
 

     

Per Olav Bjørgum,
f. 1959 20 års erfaring
som produktutvikler