Tjenester
  Eksempler
  Linker
  Brosjyre
      PDF-format
         
 

 

 

 

  PerO Design  
  Kvithamar
  forskningssenter
  7500 Stjørdal
  Org.nr. 985588295
   tlf. + 47 74 80 28 00
   pero@perodesign.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler:
 
 
 
Design og konstruksjon av pidestall for styringssystem, Micro-control AS
 
 
 
Konstruksjon og beregninger av system for lagring av levende krabbe, Hitramat og delikatesse AS, samarbeid med Calcus AS
 
 
 
Design og konstruksjon av bardunkobling, Erling Haug AS
 
 
Konstruksjon og beregninger av dobbel 7-tonns vinsj i aluminium, Petters Marine Hydraulic AS